BUSINESS







Bez względu na to, czy zdecydowaliście się Państwo założyć własną firmę, czy planujecie ekspansję zagraniczną firmy już istniejącej– chętnie służymy Państwu pomocą!

Wśród naszej Klienteli znajdują się zarówno niemieccy, jak i polscy przedsiębiorcy, którzy w sąsiednim kraju planują samozatrudnienie lub założenie firmy, albo chcą tam rozszerzyć własną działalność. Grupę specjalną wśród naszych Klientów stanowią polscy imigranci, którzy w Niemczech - swojej „drugiej ojczyźnie“ - chcą być gospodarczo aktywni.

W ramach konsultingu biznesowego oferujemy nasze wsparcie w trzech dziedzinach: zakładanie firmy, Business Development oraz Office in Office.

DORADZTWO PRZY ZAKŁADANIU FIRMY

Ofertę tę kierujemy do osób samozatrudnionych i małych firm. Do naszej palety produktów należą:
 • Doradztwo ogólne w zakresie zakładania własnego biznesu
  • wybór optymalnej formy prawnej
  • wybór najlepszej formy opodatkowania
  • analiza możliwości finansowania biznesu i pomoc przy wyborze instytucji finansowej
  • pomoc w uzyskaniu dotacji na prowadzenie działalności
  • obowiązek ubezpieczenia społecznego
 • Wykonanie biznesplanu
 • Doradztwo i pomoc przy załatwianiu wszelkich formalności urzędowych (np. wypełnianie formularzy, przygotowywanie pism, reprezentowanie/towarzyszenie podczas spotkań urzędowych, wykonywanie tłumaczeń polsko-niemieckich i niemiecko-polskich)

BUSINESS DEVELOPMENT CONSULTING

Ofertę tę kierujemy do polskich i niemieckich, małych i dużych przedsiębiorstw. Chętnie wesprzemy Państwa firmę podczas zdobywania polskiego/niemieckiego rynku następującymi produktami:
 • Doradztwo dotyczące ekspansji lub rozwoju biznesu:
  • warunki ogólne prowadzenia biznesu
  • specjalne strefy ekonomiczne
  • formy przedsiębiorstwa (reprezentacja, oddział itp.)
 • Wykonanie wstępnych analiz biznesowych (rynkowych, branżowych, miejsca prowadzenia biznesu itp.)

OFFICE IN OFFICE

W ramach Państwa prezencji biznesowej w Polsce/Niemczech oferujemy usługę „Office-in-Office“. Dotyczy ona pośredniczenia w wynajęciu adresu na siedzibę Państwa firmy. Zakres tej oferty obejmuje:
 • znalezienie polskiego/niemieckiego adresu dla firmy
 • instalację linii telefonicznej
 • instalację podłączenia na faks
 • zarządzanie korespondencją
 • okazjonalne korzystanie z sali konferencyjnej