REKRUTACJA
ZAKRES USŁUG

Optymalne obsadzenie stanowisk specjalistycznych, wymagąjacych specyficznej i fachowej wiedzy, wymaga ukierunkowanych poszukiwań w wybranych branżach i przedsiębiorstwach. Kolejnym warunkiem owocnej rekrutacji jest takie zaplanowanie jej procesu, aby w ciągu kilku tygodni móc zaproponować na Państwa wakaty świetnych kandydatów - także w przypadku stawianych im najwyższych wymagań.

W celu zagwarantowania Państwu jak najwyższej wydajności i bezpieczeństwa prowadzonych przez nas projektów, zdefiniowalismy w sposób jednoznaczny, poszczególne kroki procesu rekrutacyjnego. Naszym Mandantom proponujemy wybór spośród trzech typów projektu rekrutacyjnego.

Projekt BASIC -  pośredniczenie w przekazywaniu danych kandydatów

Projekt PREMIUM -  przeprowadzenie częściowego  procesu rekrutacyjnego

Projekt EXPERT -  przeprowadzenie całkowitego procesu rekrutacyjnego


METODYKA

 
FAZY PROCESU REKRUTACYJNEGO

BRIEFING

POSZUKIWANIE

IDENTYFIKACJA

PRZEPROWADZANIE ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SELEKCJA

Uwaga: Na życzenie naszych Klientów organizujemy i przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne z polskimi kandydatami na terenie Polski!

PREZENTACJA

Uwaga: Na życzenie naszych Klientów prowadzimy i tłumaczymy kolejne rozmowy kwalifikacyjne w Państwa firmie!

ZAKOŃCZENIE

UWAGA: Na Państwa życzenie chętnie udzielimy wsparcia w procesie integracyjnym nowozatrudnionego kandydata - od momentu podjęcia przez niego pracy do zakończenia okresu próbnego. Szczególnie w przypadku pracowników-obcokrajowców wsparcie integracyjne ma bardzo duże znaczenie!